Klientoplysninger

Virksomheden

Adil Advokater er en enkeltmandsvirksomhed, der driver advokatvirksomhed fra adressen
Tomsgårdsvej 2, st. th.
2400 København NV.
CVR-nr. er 34250375.

Bankkonto

Reg.nr.: 4180 Kontonr.: 4777774816
Bankforbindelse: Danske Bank, Frederiksberggade 1, 1459 København K
Ved udlandsoverførsel: Swift-kode: DABADKKK / IBAN-no: DK8330004777774816

Om advokaterne

Advokaterne ansat hos Adil Advokater er beskikket af Justitsministeriet og er tilsluttet det Danske Advokatsamfund.

De er forpligtet til efterlevelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Advokaterne er ligeledes omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A, Hammerensgade 6, 1,1267 København K, Police nr. FOR0139 (Advokat M. Arbab Perveez) og FOR0174 (advokat Hamayoon Ali).