Tvangsfjernelser

Adil Advokater rådgiver og bistår ved:

  • Frivillig anbringelse
  • Tvangsanbringelse
  • Valg af anbringelsessted
  • Samvær
  • Hjemgivelse

Er dit barn tvangsfjernet, har du eller barnet (over 12 år) ret til gratis advokathjælp.