Strafferet

Adil Advokater rådgiver og bistår ved:

  • Politiafhøringer
  • Indenretlige afhøringer
  • Udarbejdelse af begæringer om yderligere efterforskning
  • Egen efterforskning, om dette måtte være udkrævet
  • Deltagelse i samtlige retsmøder
  • Udfærdigelse af ankemeddelelse
  • Kontakten til Kriminalforsorgen
  • Om de under sagen muligt fremsatte erstatningskrav