Retssager

Adil Advokater rådgiver og bistår i forbindelse med:

  • Ansøgninger om retshjælp og fri proces
  • Civile retssager
  • Borgerlige straffesager (om muligt som beskikket af det offentlige)
  • Strafferetlige særlovssager (om muligt som beskikket af det offentlige)
  • Landsskatteretssager