Erstatningsret

Adil Advokater rådgiver og bistår i sager om erstatning:

  • Personskade
  • Tingskade
  • Patientskade
  • Arbejdsskade
  • Voldsoffererstatning
  • Forsørgertabserstatning